Innhold

Vi henviser til varsel om oppstart av arbeid med revidering av trafikksikkerhetsplan for Nes 16. juni 2020.

Frist for innspill til planen er 15. oktoberHer finner dere nåværende trafikksikkerhetsplan og Handlingsdelen til Trafikksikkerhetsplanen (2016) 

Forslag til tiltak kan være på kommunale-, fylkeskommunale- og riksveier. De kan ikke være tilknyttet private veier.

I innspillene ønsker vi at dere er tydelig på følgende:

1) Forklar spesifikk hvor det fysiske tiltaket foreslås å være (vis gjerne med merknad i kart).
2) Forklar hvem som er hovedmålgruppe for tiltaket. Altså hvem det i størst grad vil berøre.
3) Gi en begrunnelse for hvorfor det er behov for tiltak.

Videre ønsker vi at dere gir oss innspill på dette:
- Er det behov for tiltak rundt skoler for å etablere hjertesone?

På Trygg Trafikks hjemmeside kan du lese mer om hjertesoner og hva det er: https://www.tryggtrafikk.no/skole/hjertesone/  

Innspill merkes «2019/755» og sendes til:
Nes kommune
Postboks 114
2150 Årnes 

Eller send innspill merket med «2019/755» på e-post til: postmottak@nes-ak.kommune.no


Publisert: 15.09.2020 09:52:18
Sist endret: 15.09.2020 09:52