Innhold

Forslag til kommunedelplan har vært på høring og offentlig ettersyn i perioden fra 26. mars – 25. mai 2018. Innspillene er samlet og består av 7 deler (om lag 50 innspill) og kan leses i pdf filene under.

Del I

Del II

Del III

Del IIII

Del V

Del VI

Del VII

Del VIII

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har fremmet innsigelse mot enkelte deler av planforslaget, og kommunen vil  gå i dialog og forhandlinger om løsninger. I tiden fram mot ny politisk behandling av endelig planforslage vil administrasjonen oppsummere alle innspillene og kommentere disse, samt vurdere om kunnskapsgrunnlaget er godt nok og vurdere behov for endringer av planforslaget.


Publisert: 16.06.2018 09:03:41
Sist endret: 16.06.2018 09:03