Innhold

Innskriving til 1.klasse august 2018.

Alle barn født i 2012 innskrives til skolestart år 2018 ved sin nærskole.
Innskrivingen er en ren formell registrering. Barnas første møte med skolen vil skje våren 2018.
Innskriving vil skje i uke 43. Alle foresatte vil få tilsendt innmeldingsskjemaer og informasjon fra sin respektive skole.
Dersom noen foresatte ikke har mottatt brev i ALTINN om innskriving innen 6.november, kan de henvende seg direkte til skolen.
Videre blir endelig vedtak om skolested fattet og send ut på ALTINN i januar/februar. 

Frist for søknad om fremskutt  eventuelt utsatt skolestart, er 15. november 2017. Søknaden sendes kommunalsjef oppvekst og utdanning i Nes kommune.

Kommunalsjef for oppvekst og utdanning


Publisert: 18.10.2017 13:56:00
Sist endret: 18.10.2017 13:56