Innhold

Innskriving til 1.klasse august  2020.

Alle barn født i 2014 innskrives til skolestart 2020 ved sin nærskole. 
Innskrivingen er en ren formell registrering. Barnas første møte med skolen vil skje våren 2020. 
Innskriving vil skje fra uke 43. Alle foresatte vil få tilsendt innmeldingsskjemaer og informasjon fra sin respektive skole. 
Dersom noen foresatte ikke har mottatt brev om innskriving innen 8.november, kan de henvende seg direkte til skolen.
Frist for søknad om fremskutt  eventuelt utsatt skolestart, er 15. november 2019. Søknaden sendes kommunalsjef oppvekst og utdanning i Nes kommune.

Kommunalsjef for oppvekst og utdanning


Publisert: 15.10.2019 09:09:22
Sist endret: 15.10.2019 09:09