Innhold

Det innføres telerestriksjoner i Nes kommune fra 9. april 2018. 

Alle kommunale veger er generelt nedsatt til 6 tonns akseltrykk. Videre blir noen veger satt ned til 4 tonn med skilting.

Noen vegstrekninger er unntatt fra telerestriksjonen, dette gjelder:

  • Silovegen,
  • Runnibakken,
  • Jernbanegata,
  • Pakkhusvegen,
  • Folmovegen frem til nr. 54,
  • Industrivegen
  • Bjertnesvegen 550 meter fra E16
  • Alle kommunale veger på Neskollen boligfelt
  • Runnivegen
  • Bjertnesgrenda

Restriksjoner gjelder ifra gitt dato, til vi kunngjør opphevelse og/eller skilter tas ned.

Har du spørsmål, kontakt:  Bård Lundahl, tlf: 959 47 824


Publisert: 05.04.2018 16:40:01
Sist endret: 05.04.2018 16:40