Innhold

Nes kommune innfører telerestriksjoner fra 1. april 2019. 

Alle kommunale veger er generelt nedsatt til 6 tonns akseltrykk. Videre blir noen veger satt ned til 4 tonn med skilting. 

Noen veger er unntatt telerestriksjonene. Dette gjelder:
- Silovegen
- Runnibakken
- Jernbanegata
- Pakkhusvegen
- Folmovegen frem til nr. 54
- Industrivegen
- Bjertnesvegen 550 meter fra E16
- Bjertnesgrenda
- Snekkervegen
- Slipperisvingen
- Valsevegen
- Tandbergvegen
- Fjellfotvegen
- Alle kommunale veger på Neskollen boligfelt

Restriksjoner gjelder fra gitt dato, til det kunngjøres opphevelse og/eller skilter tas ned.

Har du spørsmål, kontakt: Bård Lundahl, tlf.: 959 47 824 


Publisert: 28.03.2019 13:06:40
Sist endret: 04.04.2019 10:16