Innhold

I dagens utgave av Raumnes er det angitt feil informasjon for møtet angående forslag til områdereguleringsplan for Herbergåsen næringsområde.

Informasjonsmøtet avholdes mandag 29.april kl 18:00 i Nes næringspark sine lokaler på Opaker. Dette er et åpent møte hvor alle interesserte er velkomne.

Under møtet vil kommunen gjennomgå hovedtrekkene i planforslaget. Planforslaget kan leses på kommunens nettsider her eller i servicetorget på rådhuset.

Vel møtt!


Publisert: 25.04.2019 15:13:42
Sist endret: 25.04.2019 15:13