Innhold

01.01.2016 kom det ny forskrift om brannforebygging. Den nye forskriften krever blant annet at kommunene også skal føre tilsyn og feiing på fritidsboliger på lik linje som vanlig boliger.

 Årlig brenner over 100 hytter og fritidsboliger i Norge. Siden de fleste hytter og fritidsboliger ligger langt fra nærmeste brannstasjon, er det vel så viktig å stille krav til brannsikkerheten der som hjemme. Ifølge ny forskrift skal derfor feieren sjekke brannsikkerheten og feie skorsteinen på alle hytter og fritidsboliger.

 For å kunne kartlegge og utføre feiing/tilsyn på fritidseiendommen trenger vi en tilbakemelding fra eier. Spørsmålene som vi ønsker svar på er om vi har riktig adresse på hytta, hvor mange skorsteiner det er og om du bruker noe annet til oppvarming enn ved, slik som flytende brensel, gass eller strøm.

 Øvre Romerike brann og redning vil sende ut informasjon og skjema til alle aktuelle eiere.  

Informasjonsbrev til eiere av fritidsbolig på Øvre Romerike

Øvre Romerike brann og redning

 


Publisert: 24.10.2017 10:42:39
Sist endret: 24.10.2017 10:42