Innhold

 

Oppdatert informasjon 25. august - kokevarsel oppheves!

I dag mottok Nes kommunale vannverk de siste resultater på prøvene tatt i forbindelse med arbeidet på vannledningen forrige uke, som medførte kokevarsel i området Vingersdalen, Vormsund og langs Kongsvingervegen mellom Vormsund og frem til kryss med Hvamsmovegen.

Resultatet viser at vannet er rent og det er  trygt å drikke. 

Kokevarselet ble gitt for å være føre var i tilfelle det skulle ha forekommet forurensning. Rene prøver viser imidlertid at forurensning ikke har forekommet.

Vi beklager at kokevarselet har medført ulemper for de som bor i de berørte områdene.

 

 

 

Kokevarsel for områdene Vingersdalen, Vormsund og langs Kongsvingervegen mellom Vormsund og fram til kryss med Hvamsmovegen

Det ble gjennomført arbeid på ledningsnettet i går, torsdag 22.08. I forbindelse med dette arbeidet kan det ha forekommet innlekking av forurensning. Det ble gitt kokevarsel på SMS og talebeskjed på forhånd til det området som var forventet å bli berørt. I forbindelse med arbeidet viste det seg imidlertid at andre abonnenter opplevde påvirkning utover det som var forventet. Vi valgte da å utvide kokevarselet til å omfatte et større område.

 Det er pr i dag ikke bekreftet forurensning i vannet, kokevarselet er gitt for å være «føre var». Det er tatt prøver som er sendt til laboratoriet, endelige svar ventes på søndag. Om det viser seg at prøvene er bra vil kokevarselet oppheves. De berørte abonnentene vil da få ny beskjed på SMS og talemelding om at vannet er trygt å drikke.

Har du ikke blitt varslet?

1) Er du folkeregistrert på din adresse? Hvis ikke klikk her!

2) Har du oppdatert din elektroniske kontaktinformasjon? Hvis ikke klikk her!

Har du ytterligere spørsmål, ta kontakt med oss via servicetorget eller på telefon: 93866531 eller e-post: mona.ellingsen@nes-ak.kommune.no

 

Tidligere informasjon:

22. august: 
Kokevarsel for områdene Vingersdalen, Vormsund og langs Kongsvingervegen mellom Vormsund og fram til kryss med Hvamsmovegen


Publisert: 23.08.2019 10:29:07
Sist endret: 23.08.2019 10:29