Innhold

En slik hjemmetest vil ikke kunne brukes for å påvise negativt testresultat før en reise for å få reisepass. Dersom du tester med hjemmetest og den viser positivt testresultat, er det viktig å få tatt en ny test ved en teststasjon så snart som mulig for å få bekreftet eller avkreftet resultatet fra hjemmetesten. Ved teststasjoner brukes PCR test, som er mer pålitelig og som gir mer detaljert informasjon om hvilken variant av koronaviruset som eventuelt er påvist.

I tillegg er det viktig med rask smittesporing, så ved en positiv hjemmetest må smittesporing startes på vanlig måte. Skulle den oppfølgende PCR-test vise seg å være negativ, oppheves tiltakene.

Det kan komme justeringer fra FHI rundt denne tematikken. 


Publisert: 14.07.2021 13:09:34
Sist endret: 14.07.2021 13:09