Innhold

Koronavaksineringen er nå over i en annen fase, og videre vaksinering vil foregå i lokalene til Familiens Hus i Årnes sentrum, i hovedsak på ettermiddag og kveld.

Vi vil ikke motta ny vaksineleveranse før i uke 44. I tiden frem til da vil vi fortsette planleggingen av videre vaksinering. Foruten tilbud om dose 2 til 16- og 17 åringer, planlegges gjennomføringen av oppfriskningsdose til innbyggere over 65 år, samt en 3.dose til personer med alvorlig svekket immunforsvar.

Når massevaksineringen nå er avsluttet, avslutter vi også våre ukentlige statusrapporter på vaksineringsarbeidet. Heretter vil informasjon bli publisert uregelmessig, når det er behov for dette.

MERK!

Vi erfarer at mange henvender seg til Familiens Hus med spørsmål om time for vaksinering. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er mulig å bestille time til vaksinering ved henvendelse til Familiens Hus.

  • Ønsker du å bestille time for dose 1 kan du gjøre dette ved å følge denne linken https://timebestilling.remin.no/dgi-nes, eller ringe vaksinetelefonen tlf. 66 10 40 80 (hverdager 9-13).
  • Er du i gruppen med alvorlig svekket immunforsvar og ønsker å bestille tid for dose 3,  gjør du dette ved å ringe vaksinetelefonen tlf. 66 10 40 80 (hverdager 9-13).
  • Er du over 65 år og ønsker en oppfriskningsdose/ dose 3, ber vi deg vente på mer informasjon om når og hvordan du kan gjøre dette.

Leveranse av vaksiner

Vi vil ikke motta ny vaksineleveranse før i uke 44. Fremover vil både Pfizer og Moderna være tilgjengelig, og det betyr at du kan velge vaksinetype. Merk! vaksinering av dose 3 skjer med Pfizer.

Det er fortsatt viktig å gi oss beskjed om du ikke kan møte til tildelt tid!

Da sender du SMS til 940 03 962 og melder fra om dette. Husk navn og fødselsdato! Telefonnummeret er kun for mottak av SMS, så du vil ikke motta svar på meldingen din.  

Koronavaksine- dose 3 til alle over 65 år 

FHI anbefaler at rekkefølgen for vaksinering med oppfriskningsdose følger den samme aldersprioriteringen som ved grunnvaksinasjonen. Det vil si at vi kommer til å starte med sykehjemsbeboere, mottakere av tjenester fra hjemmesykepleien og alle over 85 år først, deretter aldergruppene 75-84 år og så 65-74 år. 

Vi kommer tilbake mer mer informasjon om når de forskjellige aldersgrupper kan tilbys dose 3.  

Vaksinasjon med 3. dose til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar

Etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet (FHI) er det mulig å få vaksinedose 3 for personer med alvorlig svekket immunforsvar. De som er i denne gruppen, kan ringe vaksinetelefonen og bestille tid for vaksinering. Les mer om dette og se hvilke pasientgrupper dette gjelder:

https://www.fhi.no/nyheter/2021/enklere-tilgang-til-3.-dose-for-personer-med-nedsatt-immunforsvar/

Følg med på vår samleside om korona: www.nes.kommune.no/korona

Information about the vaccine in English and other languages: https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/vaksine-mot-koronavirus---comirnaty-biontech-og-pfizer/


Publisert: 15.10.2021 16:07:49
Sist endret: 15.10.2021 16:07