Innhold

Statens vegvesen og Nye Veier AS sine vurderinger om kostnadsbesparende tiltak for utbygging av ny E16 ble oversendt Samferdselsdepartementet i brev datert 21.12.2017. I vurderingen fra Nye Veier AS ble det foreslått andre traséalternativ enn det som tidligere er vedtatt.

Ordfører og administrasjonen har vært i møte med Nye Veier AS og Statens vegvesen etter jul. Det videre arbeidet med ny E16 er foreløpig ikke avklart.

Kommunen har forståelse for forslagene til nye traséalternativ kan føre til usikkerhet blant innbyggerne og håper på en rask avklaring fra vegmyndighetene. De presenterte traséalternativene er imidlertid kun forslag, og det er ingen detaljerte planer for disse korridorene.

Vi vil komme tilbake med mer informasjon så snart som mulig og når slik informasjon er forelagt Nes kommune.

Dersom du har spørsmål knyttet til ny E16 gjennom Nes, ta gjerne kontakt med:

Planrådgiver Thor Albertsen, tlf  63 91 12 10 / epost: thor.albertsen@nes-ak.kommune.no eller

Kommunalsjef samfunn og miljø Elisabet Frøyland, tlf 91168699  / epost: elisabet.froyland@nes-ak.kommune.no


Publisert: 05.03.2018 11:06:03
Sist endret: 05.03.2018 11:06