Innhold

Foreldre skal ikke betale mer enn maksprisen for en barnehageplass

Makspris

Fra august øker makspris til kr. 3 040,-. Nes kommune følger nasjonal sats, makspris fastsatt av Stortinget.

Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen.

 

Moderasjonsordninger

Har du flere barn i barnehagen?

Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere. Reduksjonen for det andre barnet er 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er det 50 prosent reduksjon.


Har du lav inntekt?

Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen:
Hvis den samlede inntekten til husholdningen er lavere enn 548 500, skal du ha en redusert pris. Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen.

Gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer:
Fra 1. august 2019 har alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra og med 1. august 2019 gjelder gratis kjernetid for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 548 500 kroner per år.

 

Søknadsskjema for redusert foreldrebetaling finnes på kommunens hjemmeside: https://www.nes-ak.kommune.no/publisert-innhold/barnehage-og-skole/barnehageplass/betaling-og-moderasjonsordninger/

For mer informasjon se: https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/
Om finansiering av barnehager og gratis kjernetid for familier med lav inntekt på regjeringen.no.


Publisert: 21.06.2019 13:11:26
Sist endret: 21.06.2019 13:11