Alle kan bli alvorlig syke av influensa, men noen risikogrupper er mer utsatt for alvorlig sykdom enn andre. Helsegevinsten kan være stor om disse vaksinerer seg. Les mer om hvilke grupper dette gjelder: https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine-risikogrupper/

Nes kommune mottar vaksinen i midten av uke 41. De som er  i risikogruppene bes kontakte sin fastlege eller legesenter de er kunde hos.

Kommunens vaksinesenter vil tilby vaksine fra uke 43. Informasjon om dette vil komme senere.

 


Publisert: 05.10.2022 12:54:25
Sist endret: 22.01.2023 20:09