Innhold

En god nyhet til alle huseiere i Nes!

Renovasjonsordningen skal i henhold til Forurensningsloven være selvfinansierende. I praksis betyr selvkost at alle kostnader med ordningen skal fordeles på abonnentene i form av renovasjonsgebyr. 

Esval Miljøpark har jobbet målrettet over tid både med kostnadskontroll og det å finne effektive renovasjonsløsninger. Dette har gitt resultat og alle husstander slipper nå å betale renovasjonsgebyr på fakturaen som gjelder 1. termin, og renovasjonsgebyrene for de neste terminene er betydelig redusert i forhold til fjoråret.


Publisert: 11.02.2017 13:16:19
Sist endret: 11.02.2017 13:16