Innhold

I de nasjonale smittevernveilederne blir tiltak presentert i en trafikklysmodell, basert på tre forskjellige tiltaksnivå, grønt, gult og rødt nivå. Barnehagene og barneskolene i kommunen vår er på tiltaksnivå gult.

"Vanlig", lett rennende nese, som er vanlig høst- og vinterstid, er greit så lenge barnets almenntilstand ellers er god og det ikke er tegn til feber eller hoste eller halsvondt. Barn i barnehage- og barneskolealder med rennende nese som eneste symptom, som ellers er i god allmenntilstand, behøver derfor ikke å holdes hjemme eller testes. Det samme gjelder kjente symptomer på kjent allergi

Har du luftveisinfeksjon

Både korona (covid-19) og influensa er luftveisinfeksjoner, forårsaket av virus. Symptomene på korona er veldig like symptomene på influensa og det kan være vanskelig å skille mellom hva som er hva. Derfor er hovedregelen nå, får du symptomer på luftveisinfeksjon, bør du teste deg for korona.

Testing

Les mer om testing: https://www.nes.kommune.no/publisert-innhold/politikk-og-organisasjon/koronavirus/testing-av-korona-covid-19/

Her kan du bestille koronatest: https://www.helsenorge.no/

Har barn og voksne hatt luftveisinfeksjon

Allmenntilstanden avgjør når barn kan komme tilbake i barnehage/skole etter gjennomgått luftveisinfeksjon. Dette gjelder selv om barnet fortsatt har noe restsymptomer som rennende nese (uansett farge og tykkelse på snørret) eller noe hoste. Slike symptomer er vanlige i tiden etter en luftveisinfeksjon.

Dersom barnet er testet, skal svaret på prøven foreligge før det kan komme tilbake til barnehage/skole. Alle som får påvist covid-19 skal i isolasjon, og følges opp av helsetjenesten.

Barnet kan komme tilbake til barnehage/skole selv om andre i familien har luftveissymptomer. Dersom andre i familien har fått påvist covid-19, skal barnet i karantene og følges opp av helsetjenesten.

Barn og voksne som er i isolasjon eller karantene

Det forutsettes at barn, foresatte og ansatte ikke oppsøker barnehagen dersom de er i karantene eller isolasjon. Det er ikke barnehagens ansvar å identifisere hvem som skal i isolasjon eller karantene.

Mer informasjon om dette på https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/barn-og-unge/

 


Publisert: 28.01.2021 12:23:14
Sist endret: 28.01.2021 17:59