Innhold

Hvor ofte fører bakterier, virus og parasitter i drikkevannet til magesyke?

Folkehelseinstituttet har invitert 56 000 personer over hele landet til å delta i Drikkevannsstudien og de er straks i mål med den første rekrutteringsrunden. Dessverre så var svarprosenten noe lavere enn forventet og Folkehelseinstituttet sender derfor invitasjonsbrev til nye 30 000 personer. Rekrutteringen starter denne uken, deriblant i Nes kommune.

I Norge har vi godt og trygt drikkevann. Likevel får enkelte magesyke av å drikke vann fra springen -  med forbigående symptomer som diaré, kvalme og oppkast. Siden de færreste går til lege for dette, vet vi ikke hvor mange som blir syke av drikkevannet. For første gang skal Folkehelseinstituttet kartlegge omfanget.

Gjelder husstander tilknyttet vannverk
På vegne av Folkehelseinstituttet vil Norsk Gallup ringe opp enkeltpersoner og spørre om de vil delta i undersøkelsen. Bare personer som har tilknytning til et vannverk som forsyner minst 20 husstander med vann, vil bli kontaktet. Husstander som får vann fra mindre vannverk eller fra egen brønn, er ikke med i studien.

– Vi trenger kunnskap om hvor mange som blir syke for å kunne sikre et godt og trygt drikkevann i fremtiden, så vi oppfordrer alle som er invitert til å delta, sier forsker og prosjektleder Camilla Svendsen i Folkehelseinstituttet.

Fakta om Drikkevannsstudien

  • Deltakere vil bli tilfeldig trukket ut blant barn og voksne i aldersgruppen opp til 80 år.
  • De som trekkes ut, eller deres foresatte, får et invitasjonsbrev i posten med mer informasjon om studien før de blir kontaktet via telefon.
  • Deltakerne som sier ja til å delta, vil få et elektronisk spørreskjema på e-post, i tillegg vil de få et par enkle spørsmål på SMS én gang i måneden i tolv måneder.
  • Når studien avsluttes, får deltakerne et siste spørreskjema på e-post.
  • Spørsmålene på SMS vil handle om hvor mye vann deltakeren eller barna har drukket, om de har hatt symptomer på magesyke (diaré og/eller oppkast) og hvor lenge plagene i så fall varte.
  • Både de lokale og nasjonale resultatene ventes ferdig i 2020

Mer informasjon om drikkevannsstudien finner du på Folkehelseinstituttets nettsider.

 


Publisert: 07.11.2019 14:14:48
Sist endret: 07.11.2019 14:14