Innhold

Vi har flere priser som skal deles ut under kultur og idrettsgallaen i januar. Nå har du sjansen til å foreslå en eller flere kandidater. Gå inn via lenken, skriv inn hvem du foreslår i hvilken kategori med en kort begrunnelse innen 15. november.   Foreslå en eller flere kandidater

Kriterier:

 • kandidatene må ha tilknytning til Nes
 • prestasjoner foregående år, og desember året før
 • har gjort seg bemerket i eller utenfor Nes, regionalt, nasjonalt eller internasjonalt

Kategorier - årets:

 • idrettslag
 • kvinnelig utøver
 • mannlige utøver
 • gruppe  (scenekunst,teater,musikk)
 • kvinnelige utøver/artist/kunstner
 • mannlige utøver/artist/kunstner
 • lag og forening/åpen klasse
 • forbilde
 • publikumsprisen
 • ildsjelprisen

Komite:

Det er nedsatt en komite som på bakgrunn av innsendte forslag til kandidater vil velge tre kandidater pr. kategori. Komiteen består av:

 • Ordfører
 • Leder av Nes idrettsråd
 • Leder av Kulturråd 
 • Leder av Friluftsråd
 • Redaktør i Raumnes
 • Representant fra Aurskog sparebank
 • Representanter fra kommuneadministrasjonen

 


Publisert: 15.10.2019 09:32:19
Sist endret: 15.10.2019 09:32