Innhold

Helse og velferdsplanen skal ha et langsiktig perspektiv for å sikre et godt helse og velferdstilbud til innbyggerne i  kommunen.

Planen skal favne hele befolkningen, uavhengig av alder, hjelpebehov, diagnose eller bosted. Økt fokus på forebygging, folkehelse og helsefremmende virksomhet, aktive brukere og pårørende, velferdsteknologi og kompetente ansatte er noe av strategien i det fremtidige arbeidet. 

Medvirkning fra brukere, brukerrepresentanter, pårørende, ansatte, tillitsvalgte og verneombud er tillagt stor vekt i arbeidet.

Innledning ved Kommunalsjef og Kommuneoverlege

Enkel bevertning


Publisert: 02.03.2017 21:13:01
Sist endret: 02.03.2017 21:13