Innhold

På grunn av vannlekkasje i Husåsvegen har det skjedd utrasing  300 meter fra Togstadvegen noe som gjør at vegen ikke er fremkommelig. Det bes om at omkjøring via Veltavegen benyttes inntil skade er utbedret.

Vi beklager ulempene dette medfører.


Publisert: 05.08.2017 10:58:14
Sist endret: 05.08.2017 10:58