Innhold

Ordfører legger etter anbefaling fra kriseledelsen og i samråd med kommuneoverlegen frem for formannskapet forslag til endring i lokal forskrift om forebygging av koronasmitte.  

Høyt smittetrykk i Nes
Smittesituasjonen i Nes tilsier at vi må fortsatt ha strenge tiltak en stund til og at vi ikke kan følge regjeringens plan for gjenåpning. De siste ukene har smittetrykket ligget på pluss, minus 280 per 100.000. Folkehelseinstituttet (FHI) definerer at et område har høyt smittetrykk dersom antall smittede er 100 per 100.000 siste 14 dager.  

Vi ser at smitten sprer seg blant den voksne befolkningen og i familier. I den voksne gruppen gjelder det spesielt i aldersgruppen 20 til 50 år. Mange har flere nærkontakter og er med på mye aktiviteter gjennom uka noe som gjør at smitten får god grobunn for å spre seg.  Vi opplever også at flere venter med å teste seg og har gjerne vært smitteførende mens de har vært på jobb eller i sosiale lag.  

Vi må nå sammen ta et krafttak for å stoppe denne utviklingen!   

Plan for gjenåpning av samfunnet
Regjeringen har vedtatt en plan for trinnvis gjenåpning av samfunnet. Planen tar utgangspunkt i det som var tiltaksnivået før 25. mars og trinn 2 iverksettes fra 27. mai.
Smittesituasjonen i Nes tilsier at vi ikke kan vurdere å iverksette trinn 2 før etter 10. juni.  

Neskollen skole fortsetter på rødt nivå i to uker til (uke 22 og 23)
De to siste dagene er det påvist sju nye smittetilfeller på skolen, noe som gjør at mange ansatte og elever sitter i isolasjon og karantene. For å få kontroll og forutsigbarhet i denne situasjonen har kommuneoverlegen besluttet å videreføre rødt nivå for skolen. Dette innebærer også at aktiviteter i Neskollen-hallen og Neskollen-bassenget utgår i samme periode.  

Øvrige skoler og barnehager følger gult tiltaksnivå ut skole- og barnehageåret
Hittil har det vært nasjonalt besluttet gult tiltaksnivå i alle barnehager og skoler. Fra 27. mai kan kommunene selv bestemme hvilket tiltaksnivå som skal gjelde i skoler og barnehager, ut fra smittesituasjonen lokalt. Med bakgrunn i smittesituasjonen velger Nes kommune å følge gult tiltaksnivå i inneværende skole- og barnehageår. Skoler og barnehager kan settes til rødt der smittesituasjonen krever dette. Vi planlegger imidlertid for grønt tiltaksnivå ved oppstart i skole og barnehager etter sommerferien.
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/apner-for-gront-tiltaksniva-i-barnehager-og-skoler-og-mer-fysisk-undervisning-for-studentene/id2850286/ 

Les saksfremlegg og forslag til ny lokal forskrift, som skal behandles under kveldens ekstraordrinære formannskapsmøte: 

https://innsyn.nes.kommune.no/prod/mote/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=1000036490&

 

 


Publisert: 26.05.2021 13:14:19
Sist endret: 26.05.2021 13:18