Innhold

Søknad sendes inn via Barnehageportalen.

Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars 2019. Søknader innkommet etter fristen vil ikke bli behandlet ved hovedopptak. Dersom det søkes prioritert plass må dokumentasjon sendes kommunen pr. post innen søknadsfrist.

Hovedopptak gjelder plasser for barnehageåret 2019–2020 med oppstart 01.08.2019.

Alle som har søkt plass i barnehage inneværende barnehageår og ikke fått plass, oppdatere sin søknad i Barnehageportalen innen 1. mars 2019. Det anbefales at søker prioriterer minst to ulike barnehager.

Kommunale og private barnehager samordner opptaket og har felles søknadsskjema.

Utfyllende opplysninger om opptaket og den enkelte barnehage finnes på kommunens hjemmeside. Foreldre som ikke har tilgang til internett eller ikke har norsk personnummer, kan få hjelp ved henvendelse til kommunen.

Det er anledning til å søke plass gjennom hele året, da det foretas kontinuerlig opptak ved ledighet.

Bor dere på Rånåsfoss? 

Barn i barnehagealder på Rånåsfoss, som vil bli berørt av grensejusteringen, og med dette vil være tilhørende Nes kommune fra 1.1.2020, likestilles med barn bosatt i Nes kommune ved årets hovedopptak til de kommunale barnehagene med søknadsfrist 1. mars i år.

Tilsvarende gjøres gjeldende for suppleringsopptak etter denne dato.

Les mer om barnehagene i Nes 


Publisert: 07.02.2019 07:40:21
Sist endret: 07.02.2019 07:40