Innhold

Hovedopptak gjelder plasser i både kommunale og private barnehager, for barnehageåret 2022/2023 (01.08.22 – 31.07.23). Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars 2022.

Viktige hensyn:

  • Søknader innkommet etter fristen (1. mars 2022) vil ikke bli behandlet ved hovedopptak.
  • Dersom det søkes prioritert plass må dokumentasjon sendes kommunen pr. post / digital post innen søknadsfrist.
  • Vi anbefaler å søke på minst to barnehager. 
  • Søknader sendes inn via Barnehageportalen på kommunens hjemmeside. 
  • Barn som har plass trenger ikke søke på nytt, men beholder plassen frem til den sies opp eller barnet starter på skolen.

Trykk her for å komme til søknadsskjema

 

Det vises til Barnehagelovens § 16 Rett til plass i barnehage. «Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august, september, oktober og november det året det søkes barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år». Disse gruppene vil bli behandlet ved hovedopptak i tillegg til andre barn som ønsker oppstart fra august.

Utfyllende opplysninger om opptaket og den enkelte barnehage finnes på kommunens hjemmeside. Foreldre som ikke har tilgang til internett eller ikke har norsk personnummer, kan få hjelp ved henvendelse til kommunen.

Det er anledning til å søke plass gjennom hele året, da det foretas kontinuerlig opptak ved ledighet.


Publisert: 07.02.2022 11:25:50
Sist endret: 07.02.2022 22:09