Innhold

Nes kommune har utarbeidet forslag til ny kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2019-2031. Forslaget ble vedtatt utlagt til offentlig ettersyn av Formannskapet i møte 11.12.2018 (sak 191/18) 
Les høringsforslag til kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv med tilhørende vedlegg og kom gjerne med innspill eller kommentarer til forslaget. 

Les planforslaget og kom med forslag 

 

Frist for å komme med innspill eller  merknader er fredag 15.februar 2019.

 

 


Publisert: 03.01.2019 11:02:37
Sist endret: 03.01.2019 11:02