Innhold

Nes kommune har utarbeidet et forslag til strategi for universell utforming 2019-2030 med tilhørende handlingsplan 2019-2022. Kommunestyret vedtok 28. mai å legge forslaget ut på høring i 4 uker.

Hensikten med strategien er å gi retning og prioritering for kommunens arbeid med universell utforming frem til 2031. Strategien har fire strategiske satsingsområder med hver sin målsetting. Den tilhørende handlingsplanen er 3-årig, og tar for seg hvilke tiltak som skal være i fokus i løpet av den aktuelle treårs-perioden.

Kommunen oppfordrer til å lese gjennom dokumentene, og å komme med høringsinnspill! 

Uttalelser til strategien kan sendes skriftlig via elektronisk høringsportal. Frist for høringsinnspill er 28. juni 2019. Merk oversendelsen saksnummer 2019/54.


Publisert: 31.05.2019 12:37:21
Sist endret: 31.05.2019 12:37