Innhold

Innhold i høringsforslaget

Med Helhetlig boligstrategi ønsker Nes kommune å ta et strategisk grep om boligutviklingen. Dokumentet skal være retningsgivende innenfor det boligpolitiske området. Strategien definerer mål og strategier for det boligpolitiske arbeidet, i tillegg til at den også gir en oversikt over aktuelle virkemidler som kan og bør benyttes.

 I forslaget til Helhetlig boligstrategi er følgende hovedmålsettinger definert: 

  1. Nes kommune har en god variasjon av boligtyper
  2. Flest mulig innbyggere skal kunne etablere seg, eller bli boende i det ordinære boligmarkedet
  3. Vi organiserer det boligsosiale arbeidet for å styrke kommunens rolle som premissgiver og tilrettelegger i boligutviklingen

Gi innspill

Hvis du har innspill til høringsforslaget, sender du et skriftlig innspill via vår elektroniske høringsportal. Alternativt kan du  sende brev til Nes kommune, postboks 114, 2151 Årnes eller postmottak@nes-ak.kommune.no . Merk forsendelsen "2018/2661".

Høringsfrist er 15. april 2020. Innkomne innspill vil bli gjengitt og vurdert i den politiske saken når planen skal legges fram for endelig vedtak.

Alle interesserte kan uttale seg – både privatpersoner, interesseorganisasjoner, næringsliv og formelle høringsinstanser.


Publisert: 03.03.2020 09:26:10
Sist endret: 03.03.2020 09:26