Innhold

Området langs Evangvegen skal utbygges og det er derfor behov for å utarbeide navn for 5 nye veger (adresseparseller). Området ligger på grunnen til gården Fjuk. Følgende navn er foreslått fra administrasjonen:

  • Plankevegen
  • Fjuktunet
  • Fjuksvingen
  • Fjuksletta
  • Evjestubben

Tre av vegnavnene er knyttet til navnet på gården arealet kommer fra, Fjuk. Plankevegen er foreslått med bakgrunn i den historiske bruken av den nordre delen av området som var materiallager for sagbruk. Evjestubben er foreslått med bakgrunn i evja som avgrenser området i sør.

Nedenfor finner du tre kart med plassering av veger og vegnavn. Nye veger i området er gitt en omtrentlig plassering i terrenget og er markert med blått.

Oversiktskart Evangvegen

Nye sideveger Evangvegen nord

Nye sideveger Evangvegen sør

 

Høringsfristen er satt til 22. februar 2018. Vi oppfordrer til å benytte vår høringsportal for å avgi uttalelse

Eventuelle innspill kan også sendes med ordinær post og merkes saksnummer 2018/306-1 til:

 Nes kommune

Postboks 114

2150 Årnes

 eventuelt til postmottak@nes-ak.kommune.no


Publisert: 26.01.2018 15:30:54
Sist endret: 26.01.2018 15:30