Innhold

Bakgrunn

En eiendom i tilknytning til Munkevegen skal bygges ut og fortettes. Det er derfor behov for å utarbeide navn for en ny adresseparsell. Den nye parsellen skal være sideveg til Munkevegen. Administrasjonen foreslår følgende navn på den nye vegen:

Munkerudtunet  Munkerud var opprinnelig en stor gård fra kristen middelalder. Etter svartedauen ble gården liggende øde. Fra midten av 1600 tallet ble den bebygd igjen.

I dag er det lite igjen av gården, den er for det meste parsellert ut til småbruk og boligbebyggelse.

Den nye parsellen vil i sin helhet ligge på det opprinnelige hoved bølet, og det er derfor viktig historisk å bevare navnet Munkerud som en del av navnet.

Se også kart med plassering av den nye parsellen, den er markert med rød strek.

Høringsfristen er satt til 2. januar 2020. Send inn svar via elektronisk høringsskjema .

Alternativt kan du sende innspill merkes saksnummer 2019/264 til:

Nes kommune

Postboks 114

2150 Årnes

 Eller per epost til: postmottak@nes-ak.kommune.no

 

Spørsmål i saken kan rettes til: Per Linnerud Epost: per.linnerud@nes-ak.kommune.no, eller telefon: 476 82 436.


Publisert: 08.11.2019 12:05:12
Sist endret: 08.11.2019 12:05