Nes kommune har utarbeidet et forslag til revidert renovasjonsforskrift som vi ønsker innspill til.

Forslaget ble vedtatt utlagt på offentlig høring av formannskapet i møte den 13.6.2023, sak 23/95.

Høringsbrevet, høringsforslaget og øvrige dokumenter i saken kan leses under (klikk på lenkene).

Høringsbrev

Vedlegg 1 Høringsforslag – Forskrift om renovasjonsordningen og renovasjonsgebyr, Nes kommune

Vedlegg 2 Gjeldende forskrift vedtatt i 1998

Vedlegg 3 Mottakerliste

Høringsdokumentene er også tilgjengelige på kommunens høringsportal: https://www.nes.kommune.no/horinger (tilgjengelig fra fredag 11.8. kl. 14)

Dokumentene er i tillegg tilgjengelige for gjennomlesning (i papirversjon) på servicetorget i Nes rådhus og i Nes bibliotek.

For innsyn i saksfremlegg og vedtak fra politisk behandling i formannskapet den 13.6.2023, klikk her (se sak 23/95).

Innsending av høringssvar

Høringssvar kan sendes inn via elektronisk skjema på kommunens høringsportal: https://www.nes.kommune.no/horinger (tilgjengelig fra fredag 11.8. kl. 14)

Alternativt kan høringssvar sendes med epost til: postmottak@nes.kommune.no eller med brevpost til: Nes kommune, Postboks 114, 2151 Årnes.

Vi ber om at høringssvar merkes med sak 23/3023.

Høringsfrist er onsdag 4.10.2023. Av hensyn til fremdriften ber vi om at fristen overholdes.

Kontaktperson

Eventuelle spørsmål om høringen kan rettes til kommunen v/ rådgiver Christine Oppegaard:

epost christine.oppegaard@nes.kommune.no, tlf. 99087951/ 41318025.


Publisert: 07.08.2023 16:36:39
Sist endret: 10.08.2023 14:55