Innhold

Det er gjort lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven. Som en følge av lovendringene er kommunen forpliktet til å fastsette i lokal forskrift rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, kriterier og ventelister. Det er bestemt at den nye forskriften skal ha virkning fra 1. juli 2017.

Nes kommune inviterer innbyggere, organisasjoner, brukergrupper og andre interesserte til å komme med høringsinnspill på forslag til lokal forskrift. 

Høringsinnspill merkes "2017/357 - Forslag til lokal forskrif" og sendes til postmottak@nes-ak.kommune.no eller Nes kommune, postboks 113, 2151 Årnes.

Høringsfristen er 9. mai 2017

Forslag til lokal forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester


Publisert: 24.04.2017 14:05:16
Sist endret: 24.04.2017 14:05