Innhold

                                                                                                            

Home Start Familiekontakten (HSF) er et frivillig tilbud til småbarnsfamilier med minst et barn under skolealder. Vi tilbyr støtte og veiledning til familier som selv ønsker dette. 

Hjelpen gis av frivillige (familiekontakter) som besøker familiens hjem 1 gang per uke i 2-4 timer, over en periode på  ca. 6 måneder. 

Tilbudet er gratis og et supplement til det offentlige hjelpeapparatet. 

Home Start er etablert i 23 land og i Norge er det 34 avdelinger.

Her kan du lese mer om Home Start i Nes

 

 

 

 


Publisert: 28.06.2018 12:54:33
Sist endret: 28.06.2018 12:54