Innhold

Kommunen kartlegger i disse dager muligheter for å huse flyktningestrømmen som er forventet som følge av krigen i Ukraina. Det er ikke klart hvor mange eller hvem som eventuelt kommer til kommunen vår, men vi forbereder oss på å bosette ukrainske flyktninger på kort varsel når det kommer forespørsel fra IMDi.

Prosessen med å ta imot flyktninger fra Ukraina og bosette dem i kommunen følger samme prosedyrer som bosetting av flyktninger fra andre land.  Å skaffe boliger til flyktninger er kommunens ansvar. Det vil mest trolig bli behov for å bosette både i kommunale og private boliger.

Mange har tatt kontakt med oss for å tilby bolig. Det er ennå ikke klart hvor stort behovet blir, men vi ønsker også å kartlegge hvilke muligheter som er på det private boligmarkedet. Boligene må være godkjent som utleieobjekt og den må ligge sentralt, fortrinnsvis. Årnes, Neskollen eller Auli, eller på ett sted med gode offentlige transportløsninger.

Vi trenger en oversikt over tilgjengelige boliger og ber deg om å benytte vårt digitale skjema

Fyll ut skjema og send det til oss digitalt

Dette skjemaet er ingen kontrakt, men en kartlegging. Dersom det blir aktuelt med å leie, vil vi ta kontakt med deg.


Publisert: 10.03.2022 15:41:42
Sist endret: 10.03.2022 15:51