Innhold

 Rådmannens forslag til Handlingsprogram med budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 legges frem for behandling i formannskapets møte 26. november 2019. Kommunestyret skal behandle saken i sitt møte 17. desember 2019.

 

Les rådmannens forslag:

Handlingsprogram med budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023


Publisert: 06.11.2019 08:30:51
Sist endret: 06.11.2019 08:30