Innhold

- Vi forventer fortsatt mye smitte og vi må stå i det sammen. Sykdomsbyrden og alvorlighetsgraden er lav blant de aller fleste, spesielt blant barn og unge. Tiltaksbyrden skal samsvare med sykdomsbyrden. Det er derfor nasjonale føringer på at tiltaksbyrden for barn og unge generelt må ned, sier kommuneoverlege Unni-Berit Schjervheim.

-Det er viktig å holde barnehager og skoler åpne for barna og det vil fortsatt bli jevnlig testing ved utbrudd, sier ordfører Grete Sjølie.

Barn med nyoppståtte symptomer på korona anbefales å teste seg og skal holde seg hjemme frem til de er blitt bedre.

Bemanningssituasjonen er fortsatt svært utfordrende, og det vil kunne være aktuelt med noen tiltak på enkelte skoler og barnehager. Dette vurderes lokalt. Aktuelle tiltak kan være, redusert åpningstid i barnehage/sfo, stengte avdelinger i barnehage, redusert oppmøtetid i skole og digital hjemmeundervisning for enkelte klasser/trinn. Merk at det vil være høy terskel for å iverksette disse tiltakene.

Foresatte får mer informasjon direkte fra sin skole/barnehage.

Hvorfor går vi fra gult til grønt nivå?

Kriseledelsen ønsker at barn og unge skal ha en mest mulig normal hverdag med barnehage, skole og fritidsaktiviteter. Tiltakene mot barn og unge skal være så milde og kortvarige som mulig, og tiltakene på gult nivå vurderes ikke lenger forholdsmessige. At hensynet til barn og unge vektes tyngst, er i tråd med den nasjonale koronastrategien.

Selv om det er mye smitte og høyt fravær blant barn og voksne er det liten risiko for at barn og voksne i barnehage og skole blir alvorlig syke av viruset. De fleste som smittes nå, har omikron som smitter fort, men gir mindre symptomer, omtrent som en forkjølelse.


Publisert: 27.01.2022 12:41:08
Sist endret: 27.01.2022 12:49