Innhold

Regjeringen besluttet 7. april en gradvis gjenåpning av barnehager og skole etter påske. 

Endringene gjøres med bakgrunn i nye analyser fra Folkehelseinstituttet og råd fra Helsedirektoratet, og vil skje gradvis i løpet av april. I Nes betyr dette at barnehagene åpner mandag 20. april, mens skolene åpnes for 1. – 4. trinn, samt SFO, fra mandag 27. april.

Etter 27. april vil skolen inntil videre fortsatt være stengt for 5. – 10. trinn.

Dette innebærer også at fjernundervisning for 1. – 10. trinn fortsetter fram til 24. april for 1. – 4. trinn og inntil videre for 5. – 10. trinn.

Fram til åpning vil kommunen arbeide med prosedyrer og veiledninger som sikrer et forsvarlig smittevern for alle barn og ansatte i barnehager og skoler.

Les mer på regjeringen.no

 


Publisert: 07.04.2020 18:38:28
Sist endret: 07.04.2020 18:38