Innhold

Miljørettet helsevern – Øvre Romerike har begynt å ta sommerens badevannsprøver. Nå foreligger analyseresultat fra prøver tatt i Nes kommune.

Siste prøver ble tatt 24. juli og resultatene er fortsatt betryggende under grenseverdiene for alle badeplassene, dvs. at badevannskvaliteten gjennomgående er god.

 

De første prøvene i sommer ble tatt den 19. juni 2017 (se disse i tabellen nedenfor). Det ble foretatt nye prøver den 3. juli. Prøvene viser verdier betryggende under grenseverdiene for alle badeplassene, dvs at badevannskvaliteten er god.

Den 3. juli ble det tatt prøver i Veslesjøen og ved Daskerudstranda. Her viste målingene henholdsvis 5 kontra 25 E.coli/ml og 180 kontra 10 enterokokker/ml på de to badeplassene.

Med hensyn til temperatur på badevannet er den i underkant av 20 ⁰C for alle badeplassene. Badeplassene framstår i det alt vesentlige som rene og ryddige.

 

 


Publisert: 06.07.2017 14:09:00
Sist endret: 21.06.2017 14:09