Innhold

Etter en helhetsvurdering arbeider nå Nes kommune med å tilrettelegge for gjenåpning av idrettshaller og gymsaler som ikke benyttes til klasseromsundervisning,  8. juni. Gjenåpningen gjelder innendørsaktiviteter for barn og unge til og med 19 år. 

Kommunen er i dialog med lag og foreninger som allerede har tildelt treningstid for inneværende sesong, for å avklare behov for bruk.  All bruk vil kreve strenge smittevernstiltak av alle parter og nasjonal smittevernveileder for idretten må følges. https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19 

Idrettshallene vil holdes åpne frem til 1. juli, mens gymsalene følger skolens ferie og stenges derfor for bruk 24. juni.

 


Publisert: 05.06.2020 12:51:00
Sist endret: 05.06.2020 12:51