Innhold

Denne våren har vært annerledes for oss på alle måter da vi har fått oppleve korona (Covid-19) på nært hold. Dette har preget vår hverdag. En rekke strenge tiltak har blitt iverksatt for å begrense smitten av viruset, deriblant stenging av skoler og barnehager. Nasjonale myndigheter har bestemt at barnehager (og skoler) kan gjenåpnes gradvis fra 20. april.

Mandag 27. april gjenåpner Familiens hus åpen barnehage.

Vi vil at det skal oppleves trygt å komme til åpen barnehage og vi er opptatt av å ta nødvendige hensyn for å hindre smittespredning. Dette bygger på den nasjonale smittevernveilederen for barnehager og skjer i samråd med kommuneoverlege og barnehagemyndigheten i Nes kommune.

 

Tiltak i barnehagen

De viktigste tiltakene som må iverksettes for å begrense smittespredning blant barn når vi skal gjenåpne barnehagen er:

1. Hygienetiltak
2. Tidlig isolering av syke
3. Kontaktreduserende tiltak

Åpen barnehage har tilpasset tiltakene til drift og utarbeidet egne rutiner:

- Begrense antall barn og voksne. Kun én foresatt pr. barn.
- Påmelding for å ha kontroll på hvem som er i barnehagen til enhver tid.
- Ukentlig faste grupper. Det vil være mulig å velge gruppe.
- Øke hyppighet for håndvask og eventuelt spriting av hender med voksne til stede
- Desinfisere overflater
- Sende barn med symptomer hjem (strengere enn til vanlig)

 

  Gruppe 1: klokka 10.00-11.30

  Gruppe 2: klokka 12.30-14.00


Dersom alle er med på dugnaden og følger rådene og anbefalingene, vil dette gå bra og vi kan gradvis komme oss tilbake til normalen og hverdagen igjen.

 

For mer informasjon og påmelding, ta kontakt med Mona K. Åsberg

Tlf.: 41 40 47 92 eller på e-post: mona.kristiansen.asberg@nes-ak.kommune.no.


Publisert: 22.04.2020 08:39:50
Sist endret: 23.04.2020 14:47