Innhold

Det er nå besluttet å sette gatelysene på igjen fra mandag 19. august.

Opplever du feil på gatelysene langs kommunale veger meld det inn via e-post: postmottak@nes-ak.kommune.no

Til orientering så er veinettet i Norge fordelt på tre eiere:

  • Staten har ansvar for riksveier (inkl. europaveier)
  • Fylkeskommunene har ansvar for fylkesveier
  • Kommunene har ansvar for de kommunale veiene

 

.


Publisert: 16.08.2019 16:29:56
Sist endret: 16.08.2019 16:29