Innhold

Ordfører Grete Sjøli er for tiden sykemeldt. Når ordføreren trer midlertidig ut av vervet, rykker varaordføreren opp som ordfører. Dette betyr at Vivian Wahl er fungerende ordfører, frem til Sjøli er tilbake.

Formannskapsrepresentant Erlend Helle ble mandag 11. oktober valgt som ny midlertidig varaordfører av kommunestyret.

 


Publisert: 11.10.2021 14:14:37
Sist endret: 11.10.2021 14:14