Innhold

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,685 milliard kroner i momskompensasjon.

Søknadsfristen er 1.september, men flere lag og organisasjoner må sende søknad via sentralleddet som ofte har frist tidligere. Husk at alle som søker må vere registrert i Frivillighetsregisteret.

Søknadsskjema og mer om ordningen finner du her    


Publisert: 19.05.2020 11:53:45
Sist endret: 19.05.2020 11:55