Innhold

Kriseledelsen ønsker allerede nå å sende signaler om at disse arrangementene mest sannsynlig må gjennomføres som i 2020.  Det vil si at det vil foregå en enkel markering på Bautaplassen som i fjor med flaggheising, taler og kransenedleggelse. 

Som i fjor vil kommunen legge opp til at alt streames og gjøres tilgjengelig for alle.

Skoler og barnehager:

Hvis smittesituasjonen tilsier det kan hver enkelt skole og barnehage lage sitt eget lokale arrangement, men da ut fra gjeldende smittevern.

Nes kommune følger de til enhver tid gjeldende nasjonale føringer og lokale forskrifter.


Publisert: 18.03.2021 08:45:43
Sist endret: 18.03.2021 08:45