Innhold

Helse Sør-Øst RHF har endelig sendt ut rapporten om "Framtidig helseforetakstilhørighet for sykehuset Kongsvinger» på høring. Saken om rapporten skal behandles politisk i Nes kommune i mai måned.

Dersom noen har viktige innspill å komme med i den forbindelsenkan dere sende disse på mail til kommuneoverlegen:

Unni-Berit.Schjervheim@nes-ak.kommune.no

 

Frist for innspill er 20. april, slik at de kan tas med i den politiske saksbehandlingen.

 

Høringsbrev

Prosjektrapport

Liste over høringsinstanser


Publisert: 30.03.2017 16:35:01
Sist endret: 30.03.2017 16:35