Innhold

Fra august 2020 innføres redusert foreldrebetaling for elever med SFO-plass. Dette gjelder elever på 1. og 2. trinn og gratis SFO for elever på 5.–7. trinn med særskilte behov.

Foreløpig er ikke søknadsprosessen klargjort da vi avventer vedtatt forskrift fra Regjeringen. Informasjon om hvordan man kan søke vil vi legge ut når dette er klart.

Reduksjonen vil gjelde fra august, men august-fakturaen vil bli med full sats. For mye betalt i august trekkes fra på neste faktura.  

Viser til pressemelding fra regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/fra-hosten-blir-sfo-billigere-for-familier-med-lav-inntekt/id2722339/

 

 


Publisert: 22.07.2020 18:42:06
Sist endret: 22.07.2020 18:47