Innhold

De fleste som tilhører gruppe 8 skal ha fått SMS med tilbud om vaksinering. Er du i denne gruppen og av en eller annen grunn ikke har mottatt SMS kan du følge lenken og bestille deg time for første dose https://timebestilling.remin.no/dgi-nes

Dersom du er i gruppe 8, men blir nektet tilgang til å bestille time så ber vi om at du melder dette inn via vaksinetelefonen 66 10 40 80, hverdager: kl. 09.00-15.00  

For å fylle opp timene vil vi så smått starte med å sende ut SMS til de eldste i gruppe 9. 

Har du fått SMS med tilbud om koronavaksine selv om du er vaksinert?

Det kan være flere årsaker til dette:  

  • Du er vaksinert i en annen kommune. Vi har ikke tilgang til systemer som brukes av andre kommuner og kan dessverre ikke sjekke hvem som er vaksinert der.
  • Du er tidligere vaksinert i Nes. Vi innførte nytt system (ReMin) i april og mai, og har så langt ikke prioritert det omfattende arbeidet med å importere personer fra det gamle systemet, over til det dagens system
  • Ditt telefonnummer er registrert på et familiemedlem eller som kontaktinformasjon hos fastlege. via denne lenken kan du sjekke din oppføring: https://www.norge.no/nb/oppdater-kontaktinformasjon

Vaksineregistreringer fra våre systemer overføres automatisk til SYSVAK (nasjonalt vaksineregister). Vi har så langt ikke hatt tilgang til rapporter fra dette registeret, for å kunne kjøre automatisk sjekk på hvem som er vaksinert.

Vi ber derfor dere som er vaksinert og har fått SMS fra oss om å gå inn og «takke nei» til vaksine.


Publisert: 15.06.2021 14:23:53
Sist endret: 15.06.2021 14:23