Innhold

Forskriften er å forstå slik at den gjelder all kollektiv transport i Nes, herunder skolebusser.

Den riktige tolkningen er:

Påbudet om å bruke munnbind gjelder ved ALLE kollektivreiser når det ikke er mulig å holde én meters avstand til medreisende.

Påbudet gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke er i stand til å bruke munnbind.

Munnbind frarådes under alle omstendigheter til barn under 2 år da det kan hindre fri pust.

Les mer om saken

Se opptak av møte


Publisert: 02.10.2020 13:09:25
Sist endret: 02.10.2020 15:29