Innhold

Formannskapet avholder møte 28. november kl. 16.00  i kommunestyresalen, Nes rådhus.

 På agendaen står:

-       Budsjett

-       Orientering om kommunedelplan Årnes

-       Orientering om lokaldemokratiundersøkelse

-       To klagesaker på parkeringsbevis (unntatt offentlighet)


Publisert: 27.11.2017 10:04:07
Sist endret: 27.11.2017 10:04