Innhold

Resultatene viser at foreldre til barn i barnehager i Nes stort sett er fornøyde med barnehagetilbudet i kommunen vår.

Foreldreundersøkelsen har omtrent 30 spørsmål, blant annet om, barnets trivsel og utvikling, herunder relasjon mellom barn og voksen, samarbeidet med barnehagen, informasjon og tilfredshet med lokaler og utearealer. Undersøkelsen gjennomføres hvert år eller annethvert år alt ettersom barnehagene velger, i november.

– Foreldrene svarer på vegne av sine barn, som er til stede i barnehagen hele dagen. Noen ting har foreldrene gode forutsetninger for å svare på, som hente- og leveringssituasjonen. Med mye av det andre er de avhengige av hva barna forteller og informasjonen de får fra barnehagen, sier forsker på foreldreundersøkelser Tord Skogedal Lindén.

 Alle barnehagene i Nes har høy kvalitet, og er gode steder å være for barn. Det kan likevel forekomme forhold som kan og bør forbedres. Det kan være i arbeidet med barnas trivsel og utvikling, lokaliteter, uteområder m.m. Vi ser at informasjonsbehovet er stort, og mange av barnehagene har et forbedringspotensiale på dette området.

Barnehagene lager handlingsplaner med tiltak for forbedringsområder. 

-Det er viktig å understreke at denne undersøkelsen bare gir et innblikk i foreldrenes inntrykk av barnehagene. Undersøkelsen er nødvendigvis ikke beskrivende for selve tilbudet i barnehagen, sier virksomhetsleder utdanning Margareth Myrlund

Resultater for Nes kommune samlet, og den enkelte barnehage er tilgjengelige på www.barnehagefakta.no

Søk barnehageplass i Nes, søknadsfrist 1. mars

Hovedopptak for barnehageåret 2021-2022, med oppstart etter 1. august 2021 har søknadsfrist 1. mars. Dersom det søkes prioritert plass må dokumentasjon sendes innen 1. mars.

Vi anbefaler å søke på minst to barnehager. Det er samme søknadsskjema for alle barnehager i Nes, og felles opptak uansett om du søker privat eller kommunal barnehage. 

Trykk her for å søke barnehageplass i Nes

NB! Søknader innkommet etter fristen vil ikke bli behandlet ved hovedopptak.

Se oversikt over alle barnehagene i Nes: https://www.nes.kommune.no/virksomheter/barnehagene-i-nes/


Publisert: 21.02.2021 19:16:58
Sist endret: 21.02.2021 19:19