Innhold

Regjeringen har besluttet at foreldre som mottar tilbud i barnehage eller SFO skal betale for dette fra og med 14. april. Det er ingen unntak for familier med barn som er definert som sårbare og barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner. - dvs; kun de som går inn under siste setning skal betale fra 14.april.

For foreldre til barn som mottar tilbud i SFO fra tilbudet åpnet 27. april, gjelder avtalt foreldrebetaling uavhengig av antall timer tilbudet omfatter. Barn som mottar et tilbud fra 14. april og frem til åpning av det ordinære SFO-tilbudet skal betale fra 14. april. Dette innebærer at SFO-plass til barn av foreldre med kritiske samfunnsfunksjoner og til utsatte barn faktureres fra og med 14. april. Andre brukere faktureres fra det tidspunktet de mottar et tilbud (27.april) i SFO, uavhengig av om de velger å benytte seg av tilbudet. Dette er hjemlet i endringer i midlertidige forskrifter om tilpasninger i barnehageloven og opplæringslova som følge av utbrudd av Covid-19.

Barn som er i risikogruppen og derfor ikke kan benytte SFO-plassen, skal også betale. Foreldrebetalingen er en avtale mellom foreldre og SFO og er regulert i SFOs vedtekter. Det gis adgang til permisjon eller fratrekk i foreldrebetalingen ved langvarig dokumentert sykdom hos barnet. Her vises til vedtektene til SFO.

I forbindelse med stengningen 12. mars er det betalt for ca. to uker (13 dager) i mars som skal refunderes. Dette gjøres ved at for de som mottar plass fra 27. april, vil hele april og ca to uker i mai være betalingsfri. For de som benytter plassen fra 14. april er april betalingsfri.

Forklaring til mai fakturaen: Det er betalt 13 dager for mye i mars

 

  • For de som benytter plassen fra 14. april: betaling gjelder fra 1.mai. Dvs 13 dager betalingsfri refunderes 14. - 30.04.  Betaler da vanlig faktura i mai.
  • For de som benytter plassen fra 27. april: betalingen gjelder fra 15.mai. Dvs. 13 dager betalingsfri refunderes 27.04 -14.05. Betaler halv faktura i mai. 

 


Publisert: 30.04.2020 19:19:50
Sist endret: 30.04.2020 19:19