Innhold

Institutt for arbeidslivs- og velfersforskning (Fafo) ved Arne Backer Grønningsæter, Vidar Bakkeli og Inger Lise Skog Hansen har gjennomført en foranalyse for Nes kommune i forbindelse med deltakelse i Husbankens kommuneprogram Bolig for velferd 2016-2020.

Formålet med foranalysen er å styrke kunnskapen om det boligsosiale feltet i kommunen og gi Nes kommune bedre innsikt og forståelse av hva som kan fremme og hemme styringen av det boligsosiale arbeidet, både med hensyn til utfordringer og løsninger i Nes.

Her kan du lese hele rapporten: Fafo-notat  - Boligsosiale utfordringer i Nes kommune

 

Undersøkelsen har identifisert følgende temaområder kommunen bør fokuserer på i sin videre utvikling av sitt boligsosiale arbeid:

  • Konkretisering av mål og utvikling av resultatindikatorer – forankring
  • Bedre samarbeid og felles kompetanseutvikling – tydeligere roller og klarere ansvarsfordeling
  • En mer aktiv boligfremskaffelse gjennom konkretisering av føringer og strategier
  • Analyse av bo- og tjenestebehov innenfor rus- og psykisk helseområde og blant ulike grupper unge
  • Vurdere økt bruk av startlån

 


Publisert: 03.05.2017 13:35:22
Sist endret: 03.05.2017 13:35